Privacy Policy

Privacyverklaring PS IK HOU VAN JOU
Februari 2020
Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.
PSikhouvanjou BV
KvK-nummer 67326927
E-mailadres info@psikhouvanjou.nl

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:
 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoon- en faxnummer
 4. Adres, Plaats, Postcode en land
 5. Ordernummer
 6. Geslacht
 7. PayPal account
 8. Leeftijd
 9. Bedrijfsnaam (eenmanszaken en Vof)
 10. Gegevens over jouw randapparatuur (device)

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Aankoop in de winkel
Koop je een product in onze webwinkel, dan slaan we je gegevens op om de betaling mogelijk te maken en om eventueel de producten naar je te kunnen versturen. Vanwege onze administratieplicht bewaren we deze gegevens 8 jaar. Bovendien bewaren we de gegevens van de bestelling ook om vragen over de bestelling of de conformiteit van producten te kunnen beantwoorden en te kunnen controleren of jij de kopende partij bent geweest.
Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Account
Wanneer jij een account aanmaakt, verwerken wij jouw gegevens om het account aan te maken en om jou toegang te geven tot de voordelen van het hebben van een account. Zo kun je onder andere sneller afrekenen, meerdere afleveradressen opslaan, bestellingen volgen en sparen als premium klant. Wij bewaren deze gegevens voor je, totdat jij je account opzegt.
Eens in het jaar kijken wij welke accounts nog actief zijn op ons platform. Inactieve accounts krijgen van ons een reminder. Wanneer daarop niet gereageerd wordt, verwijderen wij de gegevens die wij niet langer vanwege een wettelijke plicht moeten bewaren binnen 1 jaar.

Reviews
Wanneer je tevreden bent over ons, vertellen we dat graag aan iedereen. Met jouw toestemming publiceren we je review, met je naam/bedrijfsnaam, e-mailadres, leeftijd en geslacht op onze website en op onze review-site.

Affiliate partners
Als we met jou of de onderneming waar je voor werkt, samenwerken als affiliate partners, dan verwerken we de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens om de samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren. We verwerken de gegevens ook ten behoeve van de facturatie en bewaren deze gegevens tot 8 jaar na de factuurdatum ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
Buiten deze plicht om bewaren de persoonsgegevens tot 5 jaar na de samenwerking, zodat we mogelijk nog eens contact op kunnen nemen voor nieuwe samenwerkingen.

Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee maanden.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. We verwerken jouw e-mailadres om je servicemails te sturen over het product dat je hebt afgenomen. Daarnaast vragen wij je na bestelling om een review in te vullen, om zo meer te weten over onze klanten en waar ze blij van worden, zodat we de website en onze producten daar beter op af kunnen stemmen.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:
 • Hosting van ons shopsysteem
 • Betaaldiensten;
 • Bezorgdiensten;
 • Nieuwsbriefdienst;
 • Affiliate marketingnetwerken;
 • Cloud opslag en overige diensten van Office 365;
 • Reviewsoftware;
 • Boekhoud- en administratiesoftware.

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.
Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@psikhouvanjou.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/cookies.

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Third party cookies
Via deze website worden cookies geplaatst door Google DoubleClick, Facebook, Feedback Company en Awin (Digital Window). Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen voor advertentiedoeleinden en zo relevantere, gepersonaliseerde advertenties aan jou ter beschikking te stellen. Ook wordt door middel van deze informatie geanalyseerd hoe websites en diensten verbeterd kunnen worden. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.
Meer over hoe deze partijen jouw privacy waarborgen lees je hier:

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.